formació, experiències a la natura, companyerisme

" donar els coneixements als alumnes sobre respecte a la natura, aprendre a orientar-se a la muntanya, i aplicar les noves tecnologies "

Orientació amb mapa i brúixola


Realitzem i muntem un circuit d'orientació a prop de l'escola, o en llocs més paisatgístics, com Parcs Naturals.

Es tracta d'una jornada, on els alumnes aprenen a fer servir el mapa i la brúixola, a orientar-se i divertir-se a la natura. Es treballen els valors del respecte al medi ambient, l'amistat, cooperació de treball en equip i resolució de problemes, i on els rols del grup s'han de gestionar per acabar localitzant les balises

Aquesta activitat es pot millorar introduint conceptes dins de la programació de l'alumne.

Orientació amb telèfon mobil

Apropem les noves tecnologies als alumnes. En aquest cas, gràcies a les noves aplicacions mòbils realitzem un circuit d'orientació només amb l'ajuda del telèfon mòbil.

L'estrategia del grup per localitzar unes bàlises, la configuració del tipus de mapa que visualitzarem, donaran uns resultats als alumnes que poden ser més efectius. Aquesta activitat té una durada de mita jornada, on es crea un circuit d'orientació, amb balises, on l'alumne a de ser capaç de localizar-les amb l'ajut del telèfon mòbil.
Aquestes jornades es poden realitzar a l'escola. Es pot el·laborar un mapa de l'espai exterior de l'escola, on poder fer l'activitat. En aquest cas, normalment es realitzen jocs basats en l'orientació, degut a que es disposa d'una menor superficie de treball.
Són moltes les escoles o instiuts que disposen d'una zona boscosa o parc aprop. En aquest cas realizem un mapa d'aquesta zona, i l'adaptem perquè es pogui realitzar un circuit d'orientació, en el que s'amagaran les balises pertinents per a poder desenvolupar l'activitat. Aquests casos fan que els costos de l'activitat siguin força més econòmics.
Disposem de zones on ja em realitzat altres activitats d'orientació, en el que apart de l'activitat d'orientació, es pot fer una coneixença del entorn. En aquest cas, es poden realitzar les activitat en Parcs Naturals de Catalunya, on els alumnes poden coneixer una part del Parc, realitzant una activitat esportiva. Exemples d'espais Naturals, com la muntanya de Montserrat, el Montseny, el Corredor, Serralada Marina,...